ระดมพลังจิตอาสาทำความสะอาดสวนลุมพินี สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการ

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 26 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ระดมพลังจิตอาสาทำความสะอาดสวนลุมพินี สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการ

        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

         

        โดยในวันนี้ (26 มี.ค.63) เวลา 08.00 น. : ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ทำความสะอาดสวนสาธารณะ โดยร่วมกันทำความสะอาดอุปกรณ์การออกกำลังกาย พื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการพักผ่อนและออกกำลังกายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต ประกอบด้วย ปทุมวัน คลองเตย บางคอแหลม บางนา บางรัก พระโขนง ยานนาวา สาทร สวนหลวง และวัฒนา ร่วมกิจกรรม ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ