เขตดอนเมืองพัฒนาลำรางสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านพิพรพงษ์

เผยแพร่โดย : Super Admin | 14 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาทำความสะอาดลำรางสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านพิพรพงษ์ 1 ระยะทาง 540 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ กำจัดผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยริมคลอง กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส และบริการตัดผมฟรี ณ ชุมชนพิพรพงษ์ 1 โดยมีนางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เขต ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 โดยพล.1 รอ. พล.ม.2 รอ. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง  สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และเหล่าประชาชนจิตอาสา รวม 190 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้