กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาพื้นที่สวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 5 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

 

 

 

          นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำกล่าวคำปฏิญาณและดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข ซอยอยู่เย็น 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นสวนสุขภาพ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ถือเป็นหนึ่งในภารกิจผลักดันทันทีของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

          ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะและวัชพืช ขุดลอกคูคลอง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าว คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

          ภาพ / ข่าว : ปชส. เขตลาดพร้าว

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ