จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมดูแลความสะอาดสวนสาธารณะกทม.

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 26 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมดูแลความสะอาดสวนสาธารณะกทม.

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

        โดยในวันนี้ (26 มี.ค.63) เวลา 08.00 น. : พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย พร้อมมอบหน้ากาก Face Shield ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มเก็บขนมูลฝอย สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันด้วย

         

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งดูแลสุขอนามัยของตนเอง นอกจากนี้อุปกรณ์บางอย่างหากนำไปทำความสะอาดอย่างถูกต้อง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเป็นการประหยัด และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด


------------------------- (ชลธิชา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ