เขตบางกอกน้อยทำความสะอาดคลองวัดปฐมบุตรอิศราราม

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยกำหนดจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ คลองวัดปฐมบุตรอิศราราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ในวันที่ 3  มีนาคม  2563 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาลำน้ำ คูคลอง จัดเก็บขยะและ
เศษวัสดุ กำจัดวัชพืช ตักเลน ในคลอง และตัดแต่งกิ่งไม้

สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
โดยแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงสีเข้ม สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกน้อย โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-5659