บางกอกน้อยชวนจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 11 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย กำหนดจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม แขวง
ศิริราช เขตบางกอกน้อย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการล้างทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่โรงเรียนและวัด จัดเก็บขยะและของเก่าที่ชำรุดไม่ได้ใช้งาน ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งและซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนที่ชำรุด
สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงสีเข้ม สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกน้อย โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-5659