เขตพระนครพัฒนาคลองคูเมืองเดิม

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 24 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

 

          (24 เม.ย.63) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานราชการ ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาคลองคูเมืองเดิม

          เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพระนคร นำโดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี และ ว่าที่ ร.ต.ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ชุมชนแพร่ง​ภูธร​ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กวาดเก็บขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ตลอดแนวคลองคูเมืองเดิมทั้ง 2 ฝั่ง และบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่ท่าเรือราชินีถึงอนุสาวรีย์ปีกุน เพื่อความสะอาด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อัลบั้มภาพ