จัด Big Cleaning สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ขอความร่วมมือประชาชน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 26 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

จัด Big Cleaning สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ขอความร่วมมือประชาชน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

       (26 มี.ค.63) เวลา 08.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการ Big Cleaning สวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ซึ่งเป็น 1 ใน 39 สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการล้างทำความสะอาดศาลาพักผ่อน อุปกรณ์ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง และจุดสัมผัสต่างๆ ที่มีประชาชนใช้งานร่วมกัน รวมถึงพื้นถนนทางเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย ภายใต้มาตรการป้องกันตนเอง ด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเว้นระยะห่างประมาณ 1 – 2 เมตร ขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่ใช้บริการภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง คณะผู้บริหารเขตดอนเมือง เจ้าหน้าที่จิตอาสาผู้ปฏิบัติงานจากสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง

 

       

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทำความสะอาดสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต โดยการล้างทำความสะอาด การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 80% ตามจุดสัมผัสต่างๆที่มีคนใช้งานร่วมกัน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ศาลาที่พัก เครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ ซึ่งจะดำเนินการทำความสะอาดทุกวัน รวมถึงให้มีการคัดกรองผู้ใช้บริการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะด้วย ซึ่งในขณะนี้สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครยังเปิดให้บริการตามปกติทุกแห่ง นอกจากนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนสาธารณะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้อยู่ในเคหะสถาน หรือที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อจากภายนอกและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปให้งดกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก พร้อมปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ