บางกอกน้อยทำความสะอาดคลองวัดบางบำหรุ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 13 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยกำหนดจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ คลองวัดบางบำหรุ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่
ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง

สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
โดยแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงสีเข้ม สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกน้อย โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-5659