หลักสี่ กำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาฯ รอบวันที่ 21-31 ก.ค.62

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 6 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เขตหลักสี่ กำหนดจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ไว้ ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ระหว่างวันที่ 21-31 ก.ค.62 ในวันอังคารที่ 17 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเปรมประชากร ชั้น 3 สำนักงานเขตหลักสี่ การแต่งกายชุดสุภาพ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัว หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจโดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าว

พร้อมกันนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เขตหลักสี่ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่เขตหลักสี่ ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยกำหนดลงทะเบียนรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน ณ ศูนย์ BFC ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน  เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นการระดมความรักความสามัคคีของคนในชาติ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง เขตหลักสี่ โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7411

อัลบั้มภาพ