จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" พัฒนาทำความสะอาดต้านโควิด-19

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 10 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

     กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดศาลาที่พัก​ผู้โดยสารต้านโควิด-19

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

     (10เม.ย.63) สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดศาลาที่พัก​ผู้โดยสาร​ป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีว่าที่ ร.ต.ฤท​ธิ​พันธ์​ นันท​ศุภกร​ ผู้ช่วย​ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขต ชุมชนท่าเตียน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดท้างเท้า ผิวจราจร และใช้นำยาฆ่าเชื้อเช็ดถูทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสาร​ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณถนนมหาราช ตั้งแต่ชุมชนท่าเตียน (แยกถนนท้ายวัง)​ ถึงท่าช้าง

 

อัลบั้มภาพ