หลักสี่ จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ)"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 7 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ)"

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นายพิสูจน์ คงคา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นายพนม แย้มศรี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจพร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามโครงการ "เรารักษ์คลองเปรมประชากร" โดยการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการจัดการมูลฝอยบริเวณชุมชนเปรมประชาพัฒนา และจัดเก็บขยะในคลอง เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม รักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรให้มีความใสสะอาด มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น พลิกฟื้นสภาพวิถีชุมชนที่อยู่คู่กับลำน้ำมาตั้งแต่ในอดีตให้กลับมาอยู่ในสภาพสะอาดสวยงาม ไม่เป็นแหล่งเพาะพาหะของเชื้อโรค

อัลบั้มภาพ