#คันนายาว >> จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองหกขุด

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต คันนายาว | 4 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคันนายาว พัฒนาทำความสะอาด คู คลอง คลองหกขุด โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วย หัวใจ"
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว มอบหมายนายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยเขต เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาทำความสะอาดคลอง คู คลอง คลองหกขุด ซอยคู้บอน 31 ซึ่งมีความกว้าง 5-6 เมตร ยาว 1,250 เมตร โดยดำเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และขุดลอก คู คลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ริมคลองและชุมชนใกล้เคียง โดยมีคณะผู้บริหารเขตคันนายาว สัสดีเขต เจ้าหน้าที่เขตคันนายาว เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว และประชาชนจิตอาสา จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ภาพ : ทิพวรรณ,โยธา
ข่าว : ทิพวรรณ

อัลบั้มภาพ