เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมทำจิตอาสาพัฒนาคลองวัดหงส์รัตนาราม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 13 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมทำจิตอาสาพัฒนาคลองวัดหงส์รัตนาราม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้คลองวัดหงส์รัตนาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.

โดยมีพิธีเปิด ณ บริเวณวัดหงส์รัตนาราม ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกใหญ่ จึงขอเชิญชวนประชาชน   จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาด              คลองวัดหงส์รัตนาราม ตามวันและเวลาดังกล่าว การแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง สวมหมวกและ ผ้าพันคอพระราชทาน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 02-457 0096 ต่อ 5705-6

อัลบั้มภาพ