เขตหลักสี่นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะพิษ เดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 6 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

เขตหลักสี่นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะพิษ เดือนมีนาคม 2563

          นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำหนดจัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะพิษ” เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำหรับเดือนมีนาคม 2563 กำหนดดำเนินการดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง (สายรอง) และชุมชนเปรมสุขสันต์ (ชุมชนริมคลองเปรมฯ) วันที่ 15 มี.ค. ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย และชุมชนคนรักถิ่น (ชุมชนริมคลองเปรมฯ) วันที่ 22 มี.ค.ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา (ซอยงามวงศ์วาน 35) และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา (ชุมชนริมคลองเปรมฯ) วันที่ 29 มี.ค. หมู่บ้านศรีรับสุข (ซอยวิภาวดีรังสิต 64) ชุมชนเทวสุนทร และชุมชนตลาดบางเขน (ชุมชนริมคลองเปรมฯ) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ ป้องกันปัญหาขยะตกค้างบริเวณจุดรวมขยะ และลดการลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่สู่คูคลอง ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการระบายน้ำ พร้อมทั้งนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะของขยะแต่ละประเภทต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2576 1393

                                                ---------------------------------

อัลบั้มภาพ