บางกะปิ "นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย"

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 5 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

เขตบางกะปิประชาสัมพันธ์ "นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่"
          สำนักงานเขตบางกะปิ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ แจกประกาศ นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตราย ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิย.2563 บริเวณซอยรามคำแหง 58/3 และ 58/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทิ้งสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่สามารถนำไปทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เป็นการช่วยลดปัญหาการลักลอบนำขยะทิ้งที่ว่าง แหล่งน้ำ ทางสาธารณะ และสามารถนำขยะมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ขยะที่ไม่ใช้ประโยชน์ได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็นการลดปริมาณมูลฝอย ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร