เขตพระนครชวนนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 26 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

 

            นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด และสามารถเป็นได้ทุกฤดูกาล ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุดคือสัตว์ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานเขตพระนครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 – 20 มีนาคม 2563 ในวันราชการ เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2563            ชุมชนท่าเตียน

วันที่ 10 มีนาคม 2563           ชุมชนบ้านพานถม

วันที่ 11 มีนาคม 2563            ปากคลองตลาด

วันที่ 13 มีนาคม 2563            ชุมชนท่าวัง

วันที่ 16 มีนาคม 2563            ซอยบ้านหล่อ

วันที่ 17 มีนาคม 2563            ตลาดพระท่าพระจันทร์

วันที่ 18 มีนาคม 2563            ชุมชนวัดใหม่อมตรส

วันที่ 19 มีนาคม 2563            วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

วันที่ 20 มีนาคม 2563           วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

            จึงขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง นำสัตว์เลี้ยงของท่าน อาทิ สุนัข แมว กระต่าย กระรอก หนู มารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2628 9066 ต่อ 6566, 0 2281 8921 หรือ 09 5114 8881

อัลบั้มภาพ