มีนบุรีนัดทิ้งนัดเก็บ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ 

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 19 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

 

 

มีนบุรีนัดทิ้งนัดเก็บ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ 

          นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการ “จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่” พร้อมบริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะ ในชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรีทุกสุดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. โดยในเดือนมกราคม 2563 กำหนดลงพื้นที่ชุมชน ดังนี้