เขตสวนหลวงนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะอันตราย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 1 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการคัดแยกประเภท ทำให้มีมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุน้ำยาล้างห้องน้ำฯลฯ จำนวนมากถูกทิ้งปนไปกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจถูกปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ ในระยะยาว สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดกิจกรรม นัดวันทิ้งขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
โดยในเดือนเมษายน หมุนเวียนไปอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
วันที่ 5 เมษายน 2563 : หมู่บ้านศิรินเทพ ซอยพัฒนาการ 46
วันที่ 12 เมษายน 2563 : ชุมชนคลองจวน ซอยอ่อนนุช 35
วันที่ 19 เมษายน 2563 : ชุมชนเอื้ออารีย์ ซอยอ่อนนุช 56
วันที่ 26 เมษายน 2563 : ซอยอ่อนนุช 40 และซอยแยกต่างๆ

เขตฯ จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยตามสถานที่ข้างต้น โปรดนำสิ่งขยะอันตรายมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของท่านตามวันเวลาดังกล่าว หรือสามารถนำขยะอันตรายมารวบรวม ณ จุดรวมขยะอันตรายบริเวณศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตสวนหลวง ทุกวัน ในเวลาราชการ

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งมูลฝอยประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2322 4671 ตามวันเวลาราชการ

อัลบั้มภาพ