เขตสวนหลวงนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 30 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 123 ครั้ง

เขตสวนหลวงนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย ถูกสุขลักษณะ โดยการทิ้งสิ่งของเหลือใช้จำพวก ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่ชำรุด ที่นอนเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ที่ท่านไม่ได้ใช้แล้ว และไม่อาจทิ้งไปกับรถยนต์เก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เขตฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ โดยในเดือนเมษายน สำนักงานเขตสวนหลวง หมุนเวียนไปอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

วันที่ 4 เมษายน 2563 : หมู่บ้านโฮมเพลส และหมู่บ้านเอื้อสุข (เก่า) ซอยพัฒนาการ 58

วันที่ 11 เมษายน 2563 : ชุมชนธรรมานุรักษ์ ซอยพระรามเก้า 41

วันที่ 18 เมษายน 2563 : ริมคลองประเวศบุรีรมย์ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่ปากหนองบอน ถึง ปากคลองบางนางจีน

วันที่ 25 เมษายน 2563 : หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53

เขตฯ จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยตามสถานที่ข้างต้น โปรดนำสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของท่านตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อที่สำนักงานเขตสวนหลวงจะจัดรถกระบะบรรทุกเข้าจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่รวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไปโดยไม่คิดค่าบริการ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอยประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2322 4671 ตามวันเวลาราชการ

อัลบั้มภาพ