"ฟรี" บางกอกใหญ่ให้บริการฉีดวัคซีน (syringe) ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง (cat smirk)(dog amused)(rabbit)

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 5 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง

"ฟรี" บางกอกใหญ่ให้บริการฉีดวัคซีน (syringe) ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง (cat smirk)(dog amused)(rabbit)
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม.แจ้งว่าเขตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 33 (วัดหงส์รัตนาราม) จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ตามสถานที่ให้บริการ 10 แห่ง ดังนี้
วันที่ 9 มี.ค.63 ชุมชนปรกอรุณ
วันที่ 10 มี.ค.63 บริเวณวัดประดู่ในทรงธรรม
วันที่ 11 มี.ค.63 บริเวณวัดดีดวด
วันที่ 12 มี.ค.63 บริเวณวัดเจ้ามูล
วันที่ 13 มี.ค.63 บริเวณวัดท่าพระ
วันที่ 16 มี.ค.63 บริเวณวัดสังข์กระจาย
วันที่ 17 มี.ค.63 บริเวณวัดราชสิทธาราม
วันที่ 18 มี.ค.63 บริเวณวัดใหม่พิเรนทร์
วันที่ 19 มี.ค.63 บริเวณวัดนาคกลาง
วันที่ 20 มี.ค.63 ชุมชนตรอกตาแทนและชุมชนลานโพธิ์
ขอเชิญชวนนำสัตว์เลี้ยง “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 02 868 2481

อัลบั้มภาพ