หลักสี่ "จัดเก็บขยะอันตราย" 

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 27 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

หลักสี่ "จัดเก็บขยะอันตราย" 

          วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายให้ นางสุกัญญา น้อยเกษม พันจ่าอากาศโทยุทธพล กล้าสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ถังแก๊ส ที่หมดอายุการใช้งาน บริเวณชุมชนชายคลองเปรมประชากร เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการแนวทางประชารัฐ "ประเทศไทย ไร้ขยะ"

          สำหรับประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะอันตราย แต่ยังไม่ถึงรอบหรือกำหนดตามที่สำนักงานเขตแจ้ง สามารถนำไปทิ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพื้นที่ ทั้ง 50 เขต และขอความร่วมมือไม่นำขยะเหล่านี้ไปทิ้งตามข้างทาง หรือที่รกร้าง เนื่องจากเป็นขยะอันตราย บางชนิดมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมีเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เก็บขน หรือเป็นมลพิษส่งผลกับสิ่งแวดล้อมได้  และการทิ้งขยะในที่สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) และ (54) และอาจเข่าข่ายการทิ้งขยะที่ทำให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25(4)

อัลบั้มภาพ