เขตพระนครนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ เดือนมิถุนายน 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 4 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

 

          นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรม“เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนมิถุนายน 2563 มีแผนดำเนินการ ดังนี้

          วันเสาร์ที่  6 มิถุนายน 2563  ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา

          วันเสาร์ที่ 13  มิถุนายน 2563  ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา

          วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  ชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ และชุมชนโบสถ์พราหมณ์

          วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563  ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ

          จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157

 

อัลบั้มภาพ