มีนบุรีบริการทำบัตรประชาชนไม่มีวันหยุด

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 19 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1,116 ครั้ง

 

มีนบุรีบริการทำบัตรประชาชนไม่มีวันหยุด

         นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตใกล้เคียงที่มาใช้บริการด้านงานทะเบียนของสำนักงานเขตมีนบุรี ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตมีนบุรี จึงเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนทุกวัน ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งฝ่ายอื่น ๆ ของสำนักงานเขตมีนบุรี จะปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งโดยปกติฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตมีนบุรี มีวันทำการปกติ คือ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนทั่วไป วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนราษฎร วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการรับแจ้งตายอย่างเดียว สำหรับฝ่ายอื่น ๆ วันทำการปกติ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 02 914 5833, 02 540 7155

***********

ปชส.เขตมีนบุรี รายงาน