เขตหนองจอก นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่วันอาทิตย์

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หนองจอก | 20 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 141 ครั้ง

นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย ถูกสุขลักษณะ โดยการทิ้งสิ่งของเหลือใช้จำพวก ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่ชำรุด ที่นอนเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ รวมถึงขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ที่ท่านไม่ได้ใช้แล้ว และไม่อาจทิ้งรวมไปกับขยะครัวเรือนได้ เขตฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยจัดเก็บในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 23 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก
เขตฯ จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยในหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ โปรดนำสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของท่านก่อนเวลา 09.00 น. ตามวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าจัดเก็บสิ่งของต่างๆ รวบรวมไปกำจัดอย่างถูกวิธี และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งมูลฝอย ขยะชิ้นใหญ่ หรือขยะอื่นใดที่ไม่สามารถกำจัดได้ กรุณาแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2543 2086 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ