**BFC เขตบางกอกใหญ่** พร้อมให้บริการประชาชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

**ศูนย์บริการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตบางกอกใหญ่** พร้อมให้บริการประชาชน

29.6.63 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนายประจง จุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ตรวจความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ณ บริเวณชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน โดยเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ฝ่ายทะเบียนได้จัดทำแผ่นพลาสติกใสกั้นบริเวณเคาน์เตอร์ติดต่อ และจัดที่นั่งบริการประชาชน ตามมาตรเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระยะห่าง 1 - 2 เมตร พร้อมบริการแอลกฮอลสำหรับล้างมือ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

** วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขอความร่วมมือ >> สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ <<

** บริการฉับไวใสสะอาด สะดวก รวดเร็ว 

อัลบั้มภาพ