เขตพระนครนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 26 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

 

          สำนักงานเขตพระนคร กำหนดจัดกิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียน
ไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาส
นำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนธันวาคม 2562 มีแผนดำเนินการ ดังนี้

          วันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2562      ชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ และชุมชนโบสถ์พราหมณ์

          วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562      ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ

          วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562      ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตร และชุมชนราชบพิธพัฒนา

          วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562     ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน และริมแม่น้ำเจ้าพระยา

          จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้าน
หรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีความ
ประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อรับคำแนะนำ
พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157

 

อัลบั้มภาพ