หลักสี่ เพิ่มรอบเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนธันวาคม 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 26 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

#หลักสี่ เพิ่มรอบเก็บขยะชิ้นใหญ่เดือนธันวาคม 2562

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ได้ดำเนินการรณรงค์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน หมู่บ้าน และบริเวณชุมชนริมคลอง เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ ป้องกันปัญหาขยะตกค้างบริเวณจุดรวมขยะ และลดการลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่สู่คูคลองซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

สำหรับเดือน ธ.ค. 62 เขตฯ ได้เพิ่มรอบการจัดเก็บจากเดิมอาทิตย์ละ 1 ชุมชน เป็น 2 ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น กำหนดดำเนินการดังนี้ วันที่ 1 ธ.ค. ณ ชุมชนเคหะท่าทราย และชุมชนมิตรประชาพัฒนา วันที่ 8 ธ.ค.ชุมชนพัชราภา และชุมชนเปรมสุขสันต์ วันที่ 15 ธ.ค. แฟลตตำรวจส่วนกลาง และชุมชนคนรักถิ่น วันที่ 22 ธ.ค. ชุมชนเคหะท่าทราย (บ้านเรือนแถว) และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา วันที่ 29 ธ.ค.ชุมชนหลักสี่ และชุมชนร่วมพัฒนา ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เขตฯ ขอให้ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านดังกล่าว นำขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ เช่น เก้าอี้ ตู้ เตียง ที่นอน ยางรถยนต์ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไม่ใช้แล้ว รวมถึงขยะพิษ เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ และถังแก๊ส วางไว้บริเวณหน้าบ้าน ส่วนชุมชนริมคลองขอให้นำมาวางไว้บริเวณจุดพักขยะส่วนกลางริมคลอง เพื่อที่เขตฯ ได้นำเรือเข้าดำเนินการจัดเก็บต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2576 1393

อัลบั้มภาพ