นัดวันทิ้ง นัดวันเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นที่เขตสวนหลวง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 6 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย ถูกสุขลักษณะ โดยการทิ้งสิ่งของเหลือใช้จำพวก ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่ชำรุด ที่นอนเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ที่ท่านไม่ได้ใช้แล้ว และไม่อาจทิ้งไปกับรถยนต์เก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เขตฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ โดยในเดือนพฤศจิกายน สำนักงานเขตสวนหลวง หมุนเวียนไปอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 : ซอยพัฒนาการ 32 ตั้งแต่ปากซอย ถึงคลองบางโคล่ (สองฝั่ง)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 : หมู่บ้านเอื้อสุข ซอยพัฒนาการ 56

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 : ชุมชนโมราวรรณ 2 ซอยอ่อนนุช 66

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 : หมู่บ้านเสรี 7 และ 8 ซอยพระรามเก้า 46-62

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 : ชุมชนดารุ้ลอามีน ซอยศรีนครินทร์ 30

เขตฯ จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยตามสถานที่ข้างต้น โปรดนำสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของท่านตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อที่สำนักงานเขตสวนหลวงจะจัดรถกระบะบรรทุกเข้าจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่รวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไปโดยไม่คิดค่าบริการ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอยประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2322 4671 ตามวันเวลาราชการ

อัลบั้มภาพ