เขตพระนครนัดเก็บ-นัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 3 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 143 ครั้ง

 

          ทุกวันเสาร์ เราเจอกันนะคะ  เวลา 09.00-12.00 น.  ใครมีอะไรอยากทิ้ง ...ตู้ โต๊ะ เตียง ที่นอน พัดลม ทีวี แอร์ จัดมา...  

          สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวก

ให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนมกราคม 2563 มีแผนดำเนินการ ดังนี้

          วันเสาร์ที่  4  มกราคม 2563  ชุมชนบ้านพานถม ริมคลองวัดปรินายกและคลองบางลำพู

          วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563    ชุมชนวัดนรนาถและท่าเรือเทเวศร์

          วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563   ชุมชนวัดอินทรวิหาร

          วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563   ชุมชนวัดใหม่อมตรส

          จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณ

หน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใด

มีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร

เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157

อัลบั้มภาพ