ทุ่งครุ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ทางน้ำ 

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 21 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ทุ่งครุ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ทางน้ำ 

         เช้าวันนี้ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ มอบหมายให้นางประเพ็ญ ดิษฐสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินกิจกรรมตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทางนำ้ โดยให้บริการประชาชนบริเวณริมคลองบางมดได้นำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว และไม่สามารถทิ้งตามจุดรวมขยะได้ตามปกติ โดยเขตได้จัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บขนถึงชานบ้าน เพื่อนำไปทิ้งและคัดแยกอย่างถูกวิธี และเป็นการสร้างการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกประเภทก่อนนำทิ้ง และไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน


 

 

#ทุ่งครุ_Takecare_Now

อัลบั้มภาพ