นักดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง ช่วยสอนเรื่องความปลอดภัย

2 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

นักดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง ช่วยสอนเรื่องความปลอดภัย

1. นายสมโภชน์ ทองชอุ่ม หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง กปก.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้กับกำลังพลของกรมแผนที่ทหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

2. นายสมโภชน์ ทองชอุ่ม หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง กปก.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมตรวจสอบจุดติดตั้งแอร์ไลท์ ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (อนุสาวรีย์ ร.1) เพื่อสนับสนุนแสงสว่างการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันจักรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

3. นักดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง กปก.1 ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ส่งมอบถังดับเพลิง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาถังดับเพลิง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ