สำนักป้องกันฯ เดินหน้าหาพื้นที่ ปรับปรุง ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

13 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

สำนักป้องกันฯ เดินหน้าหาพื้นที่ ปรับปรุง ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย ร่วมกับผู้แทนสำนักการโยธา นำคณะทำงาน พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ สปภ. ลงพื้นที่สำรวจอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง เพื่อจัดทำรูปแบบรายการ และประมาณราคาการปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำต่อไป

ภาพ # ข่าว พูนศักดิ์ หน.ฝ.ปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ