หน้าที่หลักดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน หน้าที่สำคัญร่วมกิจกรรมเพื่อประชาชน .. นักดับเพลิงและกู้ภัย กทม.

14 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน้าที่หลักดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน หน้าที่สำคัญร่วมกิจกรรมเพื่อประชาชน .. นักดับเพลิงและกู้ภัย กทม.

1. นักดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน กปก.5 ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม , สำนักการโยธา , สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแผนลงพื้นที่รณรงค์ "Best Service รักษ์เจ้าพระยา" โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา ณ บริเวณท่าเรือท่าดินแดง ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน @ ปากคลองสาน 1-1

2. นักดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน กปก.6 ร่วมบำเพ็ญกิจกรรมจิตอาสาอย่างปลอดภัย พื้นที่บางขุนเทียน มีข้าราชการประจำส.ดพ. และ ประชาชนบริเวณวัดหัวกระบือ ร่วมนมัสการพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ ซอยเทียนทะเล 19 แขวงแสมดำ เขตบางบางขุนเทียน ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จากกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด โดยเน้นย้ำให้ทุกท่านมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยต่อทุกท่าน ควบคุมการทำกิจกรรมโดย นายณัฐกฤช งามลออ หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 1

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ