สอภ.สปภ. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สปภ. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยเขตห้วยขวาง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ.

ขอบคุณภาพจากคุณสรินยา @ ป้องกัน 524

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ