ดีต่อใจ ช่วยเหลือกันไป .. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ.

23 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ดีต่อใจ ช่วยเหลือกันไป .. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ.

1. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเขตสวนหลวง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ ป้องกัน 521

2. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเขตสวนหลวง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ ป้องกัน 521

3. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเขตสายไหม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือและรับเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณเนตรทราย@ ป้องกัน 523

4. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเขตทวีวัฒนา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณรัชโนบล @ ป้องกัน 527

5. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บริษัท ชู๊ตเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด เลขที่ 76-78 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว 1 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ขอบคุณภาพจากคุณปราณีต @ป้องกัน 526

6. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 939/10 หมู่บ้านเกตุนุติเชอมิเน่ แยก 6 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 3 ราย ขอบคุณภาพจากคุณอรุโณทัย @ป้องกัน 525

7. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 834 ชุมชนดาวดึงษาราม ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ประสบภัย จำนวน 23 ครอบครัว 57 ราย ขอบคุณภาพจากคุณอรุโณทัย @ป้องกัน 525

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันและให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครโดยแนะนำให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัย จากฝ่ายปกครองสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อนำเอกสารมาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ