เมื่อเธอเดือดร้อน ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สปภ.กทม. พร้อมช่วยเหลือ

11 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เมื่อเธอเดือดร้อน ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สปภ.กทม. พร้อมช่วยเหลือ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สปภ.กทม. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ดังนี้

1. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เขตสะพานสูง เกิดเหตุเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ ป้องกัน 521

2. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเขตมีนบุรี เกิดเหตุเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณอรุโณทัย @ ป้องกัน 525

3. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอู่ซ่อมรถยนต์ เอสวาย ออโต้ เลขที่ 121/1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพ เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว เจ้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้แนะนำเกี่ยวกับสิทธิขั้นตอนการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานโดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยดำเนินการขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัย จากฝ่ายปกครองสำนักงานเขตสะพานสูงเพื่อนำเอกสารมาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณภาพจากคุณเนตรทราย @ป้องกัน 523

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ