ทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัย .. นักดับเพลิงและกู้ภัย กทม.

16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัย เราทำได้ .. นักดับเพลิงและกู้ภัย กทม.

1. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร กปก. 1 ให้ความรู้การเอาตัวรอดจากสาธารณภัยกลุ่มนักเรียนอนุบาลโรงเรียน เบญจมาศ อินทามระซอย 4 พร้อมแผนการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนในเวลาดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563. #สุทธิสาร21

2. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร กปก. 1 ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพหนีไฟ กับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จตุจักร พร้อมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานด้านการปฏิบัติการของสาธารณภัย #สุทธิสาร21

3. นักดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ กปก.2 ได้รับการร้องขอให้ช่วยเปลี่ยนเชือกและรอกเสาธงชาติ โรงเรียนนนทรีวิยา ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย @ทุ่งมหาเมฆ1-1

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ