เมื่อเธอเดือดร้อน เราพร้อมช่วย .. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ.

29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เมื่อเธอเดือดร้อน เราพร้อมช่วย .. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ.

พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สอภ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ดังนี้

1. บ้านเลขที่ 522 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. ประสบเหตุเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว 1 ราย ผู้ประสบภัยไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ขอบคุณภาพจากคุณวรพันธ์ @ป้องกัน 5210

2. บ้านเรือนประชาชนเลขที่198/33 ซอยอินทามะระ6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 4ราย ขอบคุณภาพจากคุณปิยธิดา @ป้องกัน 528

3. ร้านอาหารบ้านมายา เลขที่ 89/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. ประสบเหตุเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว 1 ราย ขอบคุณภาพจากคุณวรพันธ์ @ป้องกัน 5210

4. โกดังเก็บสินค้าประเภทเครื่องเสียงรถยนต์และห้องพักของพนักงาน เลขที่ 659 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. ประสบเหตุเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีผู้ประสบภัยจำนวน 5 ครอบครัว 8 ราย ขอบคุณภาพจากคุณจันจีราพร @ป้องกัน 521

5. บ้านเลขที่ 7/324 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 7 ซอยชัยพฤกษ์ 53 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. ประสบเหตุเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว 4 ราย ขอบคุณภาพจากคุณเสาวลักษณ์ @ป้องกัน 522

ทั้งนี้ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ. ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันและ ในห้วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้สนับสนุน face shield แก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยป้องกันตนเอง และได้ให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร ด้วยการให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัย จากฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อนำเอกสารมาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ