พร้อมช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน .. ฝ่ายสงเคราะห์ฯ สอภ.สปภ.

15 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

พร้อมช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน .. ฝ่ายสงเคราะห์ฯ สอภ.สปภ.

พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
1. อัคคีภัยบ้านเลขที่ 148/14 ซอยรามคำแหง 24 แยก34 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว 5 ราย ขอบคุณภาพจากคุณปิยธิดา@ป้องกัน 528

2. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ซึ่งได้เดินทางมาติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณปิยธิดา @ ป้องกัน 528

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และได้ให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร โดยแนะนำให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัย จากฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อนำเอกสารมาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ