“ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าว"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 18 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

 

“ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าว”

 

 

 

 

 

          นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าว บริเวณสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย ถนนประดิษฐ์มนูธรรม พบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสูญหายเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ในเบื้องต้นสำนักการระบายน้ำจะดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 19 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย) ทั้งนี้ สำนักงานเขตลาดพร้าวได้ประสานสำนักการระบายน้ำเร่งระบายน้ำในคลองเสือน้อย บริเวณสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย ถนนลาดพร้าววังหิน เพื่อลดระดับน้ำในคลอง เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายประชา ทองแก้ว หัวหน้างานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ร่วมตรวจติดตามฯ

 

18 กันยายน 2562
ภาพ : ฝ่ายโยธา
ข่าว : ฝ่ายโยธา

อัลบั้มภาพ