เขตบางกอกใหญ่เร่งแก้ไขทันทีตามที่ชุมชนร้องขอ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 24 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เร่งแก้ไขทันทีตามที่ชุมชนร้องขอ

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กำกับดูแลโดยให้นายสุพล อมรพิสิทธิกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชน ข้างโรงเรียนเสสะเวชวิทยา

ตามที่ผู้บริหารเขตเข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนที่ผ่านมา และประชาชนได้ร้องขอให้ทางเขตดำเนินการลอกท่อบริเวณชุมชน ข้างโรงเรียนเสสะเวช ซึ่งมีขยะอุดตันและเน่าเหม็น ในการนี้กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการแก้ไข โดยขุดลอกขยะต่าง ๆ และคราบน้ำมันที่อุดตันนำขึ้นมากำจัดทิ้งเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ขอให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ตนเอง ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของต่าง ๆ ลวในท่อระบายน้ำ เพราะเมื่อฝนตกอาจทำให้น้ำท่วมขังได้ ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนให้มีความสะอาด ปลอดภัยและสวยงาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

อัลบั้มภาพ