บางเขนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 9 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง

บางเขนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน

         วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน มอบหมายให้ นายปัญญา อรรถานิธี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบกรณีร้องเรียน เรื่อง ปล่อยสุนัขออกมาขับถ่ายบริเวณหน้าบ้านผู้อื่นโดยไม่มีการควบคุม สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนผู้พักอาศัยใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้เจ้าของสุนัขปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ข้อแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขในกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยขอให้เลี้ยงดูสุนัขภายในพื้นที่ของบ้าน หรือหากมีการปล่อยให้ออกนอกพื้นที่บ้าน ต้องมีการควบคุมในเรื่องการขับถ่ายของสุนัข ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) "NOW Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง"