เขตหลักสี่แก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อม เปิดใช้ทางเลียบคลองประปาเชื่อมหลักสี่-ดอนเมือง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 9 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 140 ครั้ง

 

 

(9 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดเส้นทางถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองตาอูฐ ในพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง เนื่องจากไม่มีเส้นทางออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นางวรรณดี สมชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ผู้บริหารสำนักการโยธา การประปานครหลวง กรมธนารักษ์ กองพันทหารปีนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง สมาคมหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณที่ว่างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก ท้ายหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 เขตหลักสี่

สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประปานครหลวง กรมธนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 11 และสมาคมหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางถนนเลียบคลองประปา ฝั่งตะวันออก ช่วงถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองตาอูฐ ในพื้นที่เขตหลักสี่ ระยะทาง 2,150 เมตร โดยกำหนดเปิดใช้เส้นทางในวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่และดอนเมือง จะสามารถใช้เส้นทางเลียบคลองประปา ผ่านท้ายหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ไปออกถนนแจ้งวัฒนะ รวมถึงข้ามคลองตาอูฐ ไปยังวัดไผ่เขียว และพื้นที่อื่นๆ ในเขตดอนเมือง ได้สะดวกขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

สำนักงานเขตหลักสี่ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และเจ้าของพื้นที่ ที่อนุญาตให้เขตฯเข้าไปดำเนินการปรับปรุงและเปิดใช้เส้นทางเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ลดระยะเวลาการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รถพยาบาลก็สามารถนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ทันทีอีกด้วย อย่างไรก็ดี ขณะนี้เส้นทางดังกล่าว สำนักการโยธากทม. อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการก่อสร้างทางถาวร ถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก เชื่อมต่อระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยต่อไป

อัลบั้มภาพ