สวนหลวงลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นทางเดินในชุมชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 6 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชน กรณี "คณะกรรมการชุมชนก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นขวางทางเดินในชุมชน ทำให้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้" ณ ชุมชนหัวป่า ซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง

จากการสอบถามข้อเท็จจริงจากประชาชนและคณะกรรมการชุมชน ทราบว่า ทางเดิน คสล. ดังกล่าวเป็นทางเดินในชุมชน ก่อสร้างมาประมาณ 20 ปี ขนาดกว้างประมาน 1.20 เมตร ประชาชนในชุมชนใช้เดินสัญจรไปมาในชุมชน โดยเป็นข้อตกลงกันในชุมชนว่าไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์สัญจรผ่าน และทางเดินดังกล่าวจะมีนักเรียนเดินทางมาเรียนศาสนาที่โรงเรียนสอนศาสนาอัลฮูดา ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. ของทุกวัน เมื่อมีจักรยานยนต์สัญจรผ่าน ไป - มา ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันร้องขอให้คณะกรรมการชุมชนแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้อธิบายเหตุผลของการก่อสร้างรั้วให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทางเดิน คสล. ดังกล่าวว่าเป็นทางส่วนบุคคล หรือทางสาธารณประโยชน์ หากเป็นทางสาธารณประโยชน์จะได้หาวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

อัลบั้มภาพ