ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 13

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 799 ครั้ง

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ฉบับที่ ๑๓)

 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
T_0077.pdf 115 KB 322