ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราวที่ 4)

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 819 ครั้ง

         วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
T_0066.PDF 85 KB 490

อัลบั้มภาพ