ปลัดฯ ศิลปสวย ตรวจเยี่ยม “Data Center

1 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

(27 พ.ค. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการบริหารราชการที่ทันสมัยตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและวางแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโดยยึดแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้วยระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นในการสร้างระบบสารสนเทศ มีความคล่องตัวในการสร้างระบบสารสนเทศใหม่ของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมการใช้งบการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า และเป็นที่ยอมรับตาม ...ศรีศักดิ์ ภาพ/ข่าว วาสนา ..รายงาน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ