ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแคทั้ง 6 แห่ง รับวัคซีนป้องกันโควิด–19 เข็มที่สอง 7–12 เม.ย. 64

7 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแคทั้ง 6 แห่ง รับวัคซีนป้องกันโควิด–19 เข็มที่สอง 7–12 เม.ย. 64

(7 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เข็มที่สองแก่ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแค ณ โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตบางแค ภาพ ทีมภาพสปส/ข่าว ศรีศักดิ์ รายงาน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ