สภากทม. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช

22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

สภากทม. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช

(22 ก.พ.64) เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร โดยมี เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้รับจ้าง ร่วมลงพื้นที่และรายงานความคืบหน้า ภาพ ทีมภาพ สปส /ข่าว ศรีศักดิ์ รายงาน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ